KĀ SVĀRSTĪBAS RADA SKAŅU? (materiālu kopa) (8. kl.)

16,49

Fizikas mācību materiālu kopa KĀ SVĀRSTĪBAS RADA SKAŅU? (8. kl)

Materiālu kopa ietver:

 • 5 mācību nodarbības (8 x 40 min), kurās iekļauta skolēnu praktiskā darbošanās un eksperimentēšana, darbs ar tekstu, lasāmie un domājamie uzdevumi, testveida uzdevumi, mācību video un vizuālais materiāls.
 • darba lapas, kuros iekļauti uzdevumi, kuri palīdz nostiprināt zināšanas, kuras apgūtas katrā mācību nodarbībā.
 • Noslēguma pārbaudes darbu (2 x 40 min), kuru veido 2 daļas (1. daļa – 3 pārbaudes darba varianti + skolotāja atbilžu lapa ar vērtēšanas kritērijiem; 2. daļa – 2 pārbaudes darba varianti + skolotāja atbilžu lapa ar vērtēšanas kritērijiem).
Digitāls materiāls

Failu formāts: pptx pdf

  Jautāt autoram

Materiālu kopā iekļautās mācību tēmas:

Visas nodarbības pieejamas atsevišķi arī autora profilā.

Materiāls veidots, balstoties uz Skola 2030 paraugprogrammā iekļautajām ziņām un prasmēm, kuras skolēnam jāapgūst:
Ziņas:

 • Svārstības ir līklīnijas kustības veids, kuru raksturo frekvence un periods. Periods ir laiks, kurā tiek veikta viena pilna svārstība. Frekvence ir pilno svārstību skaits laika vienībā, tās SI mērvienība ir hercs (Hz).  (D.Li.2.; D.Li.3.)
 • Skaņu rada ķermenis, kas svārstās. Skaņas augstumu raksturo frekvence, skaņas skaļumu – amplitūda. (D.Li.2.; D.Li.11.)
 • Starp svārstību periodu un frekvenci pastāv apgrieztās proporcionalitātes sakarība. (D.Li.2.; D.Li.3.)
 • Skaņas viļņa modelis ir vides daļiņu sablīvējumi un izretinājumi, kas pārvietojas no skaņas avota līdz uztvērējam. Skaņa atšķirīgās vidēs izplatās ar dažādu ātrumu, skaņas ātrums ir atkarīgs no vides blīvuma. Skaņa viendabīgā vidē izplatās vienmērīgi (ar nemainīgu ātrumu). (D.Li.2.; D.Li.12.) 
 • Skaņa izplatās viļņu veidā no avota uz visām pusēm un apliecas ap šķēršļiem. Skaņa atstarojas no šķēršļiem. (D.Li.2.; D.Li.12.)
 • Cilvēks spēj saklausīt skaņu, kuras frekvence ir aptuveni no 20 Hz līdz 20 000 Hz. Troksnis ir dažādu frekvenču skaņu haotisks kopums. Skaņas skaļums (intensitātes līmenis) ir atkarīgs no amplitūdas. Skaņas intensitātes līmeni mēra dB. Skaņu mēs uztveram ar ausīm. Dzirde ir jāsaudzē. (D.Li.2.; D.Li.11.)
 • Skaņu, kuras frekvence mazāka nekā 20 Hz, sauc par infraskaņu. Skaņu, kuras frekvence lielāka nekā 20 kHz, sauc par ultraskaņu. (D.Li.2.)

Prasmes:

 • Definē svārstību kustību. (D.9.3.1.2.)
 • Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu skaņas. (D.9.2.1.3.; D.9.3.1.2.)
 • Saista skaņas raksturlielumus (periods, frekvence, amplitūda) ar subjektīvo skaņas uztveršanu (augstums, skaļums). (=D.9.2.1.3.)
 • Secina par perioda un frekvences funkcionālo sakarību. (D.9.2.1.3.; M.9.4.1.2.; M.9.4.2.4.)
 • Analizē svārstību kustību, izmantojot perioda, frekvences un amplitūdas jēdzienu. (D.9.3.1.2.)
 • Mēra un aprēķina svārstību periodu un frekvenci. (D.9.3.1.2.)
 • Secina par frekvences un skaņas augstuma un amplitūdas un skaņas skaļuma savstarpējo saistību. (D.9.2.1.3.)
 • Salīdzina skaņu raksturlielumus, izmantojot svārstību grafiku. (D.9.2.1.3.; D.9.12.2.1.)
 • Salīdzina skaņas viļņa izplatīšanos dažādos materiālos. (D.9.2.1.2.)
 • Aprēķina attālumu līdz skaņas avotam. (D.9.2.1.2.)
 • Modelē skaņas viļņa izplatīšanos telpā. (D.9.2.1.2.; D.9.12.2.1.)
 • Skaidro mehānisko viļņu īpašības, izmantojot dažādus modeļus. (D.9.2.1.2.; D.9.12.2.1.)
 • Mēra skaņas intensitātes līmeni. (D.9.2.1.3.)
 • Izvērtē nepieciešamību izmantot dzirdes aizsardzības līdzekļus dažādu profesijupārstāvjiem. (D.9.2.1.3.)

Produktā iekļautie materiāli:

 • 6 datorprezentācijas mācību stundu vadīšanai (kopā 8 mācību stundu apjoms)
 • 4 darba lapas ar aprēķinu uzdevumiem un citiem praktiskiem uzdevumiem.
 • papildmateriāli (materiāli izdrukai)
 • noslēguma pārbaudes darbs (2 daļas) (5 varianti un skolotāja atbilžu lapas (2x) un vērtēšanas kritēriji).

Visiem materiāliem pieejama materiālu rediģējamā versija PPTX formātā, lai materiālu varētu pārkārtot, papildināt un rediģēt pēc saviem ieskatiem.

Lai lieliska mācīšanas un mācīšanās pieredze! 

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “KĀ SVĀRSTĪBAS RADA SKAŅU? (materiālu kopa) (8. kl.)”

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Jautājumi un atbildes

Jautājumu un atbilžu pagaidām nav.

Shopping Cart