Par uzņēmumu

SIA “Mācību materiāli”
Reģistrācijas Nr.: 45403058120
Juridiskā adrese: Rīga, Druvienas iela 18 – 129, LV-1079
Tālrunis: +371 29399896 (darba dienās 9:00-17:00)
E-pasts: info@macibumateriali.lv

Kas ir mācībumateriāli.lv?

Reģistrējoties platformā, katrs skolotājs, kurš vēlas pārdot savus mācību materiālus, izveido profilu, un augšupielādē tajā materiālus. Pārdot var mācību materiālus, diagnostikas darbus, pētījumus, darba lapas, grāmatas, mācību programmas, mācību spēles, vērtēšanas materiālus, prezentācijas, snieguma līmeņu ap rakstus, stundu plānus un daudz ko citu. Darba formāti var būt ļoti dažādi – gan Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG, gan video, u.c.

Macibumateriali.lv ir tirdzniecības platforma, kur Latvijas pedagogi, logopēdi, psihologi un vecāki var izvietot tirdzniecībai savus izstrādātos autordarbus dažādiem vecumposmiem gan klasiskajā, gan alternatīvajā izglītībā jebkurā mācību jomā.

Mēs aicinām pedagogus izmantot iespēju dalīties ar pašu izstrādātajiem materiāliem un nopelnīt par savu darbu. Skolotāji ir ļoti radoši un zinoši, un šī ir iespēja mums atbalstīt citam citu, īpaši laikā, kad notiek mācību satura un pieejas maiņa. Mums visiem ir vajadzīgs ne tikai praktisks atbalsts mācību materiālu nodrošinājumā, bet arī iedvesma un uzmundrinājums uzdrīkstēties īstenot savas idejas.

Shopping Cart